Entreprenadbesiktning

Vi utför i huvudsak entreprenadbesiktningar utförda enligt AB, ABT och ABS.

Detta inbegriper förutom slutbesiktningar även garantibesiktningar, efterbesiktningar och olika typer av särskilda besiktningar.

Till övriga fackområden såsom anläggning/mark, bygg, el, styr, larm med mera anlitar vi, om så önskas, i aktuella fall biträdande besiktningsmän både inom och utanför BES Konsult Sverige AB.

Samtliga av våra besiktningsförrättare  är  av RISE eller KIWA certifierade

Inom ramarna för vad AB, ABT och ABS medger genomförs besiktningarna alltifrån långt uppdelade fortlöpande besiktningar till traditionella besiktningar av färdig entreprenad. För att upprätthålla kompetensen inom teknikområdet deltar vi i de branschorganisationer som finns.

BES Konsult Sverige AB ingår i SBRs entreprenadbesiktningsgrupp.

Byggingenjörerna entreprenadbesiktning