Entreprenadbesiktning

Vi utför i huvudsak entreprenadbesiktningar utförda enligt AB eller ABT. Detta inbegriper förutom slutbesiktningar även garantibesiktningar, efterbesiktningar och olika typer av särskilda besiktningar.

 

Till övriga fackområden såsom anläggning/mark, bygg, el, styr, larm med mera anlitar vi, om så önskas, i aktuella fall biträdande besiktningsmän både inom och utanför BES Konsult.

 

Inom ramarna för vad AB och ABT medger genomförs besiktningarna alltifrån långt uppdelade fortlöpande besiktningar till traditionella besiktningar av färdig entreprenad. För att upprätthålla kompetensen inom teknikområdet deltar vi i de branschorganisationer som finns.

 

BES Konsult ingår i SBRs entreprenadbesiktningsgrupp.

Byggingenjörerna entreprenadbesiktning