Mätning, loggning och utredning av inomhusklimat

Mätning, loggning, utredning av inomhusklimat

Operativ temperatur är ett sätt att beskriva lufttemperaturens och värmestrålningens inverkan mellan människor och ytorna i omgivningen. Med andra ord: operativ temperatur är medelvärdet av luftens temperatur och omgivande ytors temperatur. Genom att beräkna den operativa temperaturen kan man beskriva upplevelsen av temperaturen.

Medelstrålningstemperaturen påverkas mer noterbart av avståndet till en kall yta. Detta sätt att räkna används av myndigheter för att fastställa regler (SS-EN ISO 7726).Vi utför mätningar, loggningar och utredningar kontakta oss gärna för mer information