Michael Berggren Löfdahl

Michael Berggren Löfdahl (delägare) började sin yrkesbana 1984 som rörmontör, och har efter flera år yrkeslivet studerat till VVS-ingenjör. Efter studierna fick Michael anställning hos TQI Consult VVS AB där han var verksam under 9 år.

Då var det dags att gå tillbaka till entreprenörssidan (Carl Hanssons Rör & Värme) för att sedan gå vidare till Björklunds Rör AB i Södertälje som efter ett par år blev uppköpta av Björnbergsgruppen vilket gjorde att Michael blev flyttad till huvudkontoret i Västberga. Michael slutade sin anställning på Björnbergsgruppen för att då börja på det nystartade UMIA Stockholm AB. 2018 startade han tillsammans med två kompanjoner BES Konsult AB.

Michael har fram tills dess hunnit jobba som entreprenör och VVS-konsult inom de olika roller som yrkena för med sig.

Michael är av RISE certifierad entreprenadbesiktningsman SBR.

Certifikat. C000556

Kontakta mig

michael.b.lofdahl@beskonsult.se

070-000 05 59