Patrik Ström

Patrik Ström började sin yrkesbana 1989 som VVS-Konsult.

2008 var det dags att gå över till entreprenörssidan.

2017 började en tanke växa fram om att starta egen verksamhet.

Patrik har fram tills dess hunnit jobba som installationssamordnare, entreprenör VS, Vent- och VVS-konsult i de olika roller som yrkena för med sig.

 

Kontakta mig

patrik.strom@beskonsult.se

070-00 00 561