Projektledning

Installationerna i fastigheter blir allt mer omfattande och komplexa. Det är många faktorer att ta hänsyn till när det gäller energi och miljö. Genom att se till helheten ser vi till att du får en välfungerande byggnad med effektiva lösningar. Vi projekt- och projekteringsleder projekt. installationsledning och installationssamordning. Det innebär också att vi leder och samordnar alla installatörers arbeten. Det är viktigt att installationsprojekteringen och själva produktionen har en naturlig effektivt och så man kan minimera kostnaderna med bästa resultat för dig som kund.

 

Vi är verksamma från tidiga programfrågor och projektering till genomförande där vår roll är att vara med som sakkunniga vid överlämning till en framtida driftorganisation. Under samtliga skeden erbjuder vi kalkylstöd så att du får väl genomarbetade underlag i din beslutsprocess. Om du vill så medverkar vi och/eller ansvarar för förfrågningar och upphandling.

Detta kan vi erbjuda:

  • Projektledning tekniska projekt /installationsprojekt
  • Upphandling av entreprenörer, utvärdering av handlingar och nollning av anbud till upphandling.
  • Granskning av handlingar ur teknisk-, kvalitets- och energisynvinkel
  • Tidsplanering. Vi delar in alla moment i installationsaktiviteter och tar fram de logiska kopplingarna mellan installationsaktiviteter och byggaktiviteter. Vi arbetar för att byggnadsprocessen drivs effektivt så att sluttiden innehålls utan att arbetet behöver forceras och avslutningsskedet med provningar och besiktning av systemen kan utföras på ett systematiskt vis
  • Samordnade provningar av de tekniska systemen och kontroll att systemen fungerar energieffektivt enligt de krav som upprättades i systemhandlingsskedet
  • Installationssamordning i projekteringsskedet, produktionsskedet och avslutningsskedet
  • Statusbesiktningar av tekniska system inför ett fastighetsköp