Kalkyl

Entreprenörer

Vi utför inom VS, ventilation, medicinskagaser, El och Tele

  • Anbudskalkyler
  • PM-beräkningar
  • Planering
  • Kontroller.

Konsulter / Beställare

Vi utför inom VS, ventilation, medicinskagaser, El och Tele

  • Budgetkalkyl
  • Kontroll av förfrågningsunderlag innan utskick för anbudsberäkning.