Fågelsången

Projektet består av två huskroppar, skolan utgör 6080 m2 och idrottshallen utgör 1964 m2, Beräknad byggstart våren 2019, färdigställande sommaren 2021

Uppdraget innebär att:

  • Granska förfrågningsunderlaget (VS, VE och SÖE)
  • Delta i byggmöten (VS, VE och SÖE)
  • Genomföra fortlöpande kontroll av arbeten (VS, VE och SÖE)
  • Utföra besiktningar (VS, VE och SÖE)
  • Granska relationshandlingar (VS, VE och SÖE)

Sickla Front II

Fastighetsägare: Atrium Ljungberg AB

Uppdraget: Insatallationssamordning

Information: Nybyggnad av kontorshus med domstolslokaler, parkeringshus och restaurang.

Totalt ca 40 000 kvm.