Östermalmshallen

Uppdrag: Installationssamordning
Beställare: Fastighetskontoret
Projekt:

Omläggning av ledningar på Östermalmstorg och uppförande av en tillfällig saluhall för evakuering av hyresgäster under ombyggnadstiden. Renovering av saluhallen och ombyggnad av kontor till hotell.

Uppdrag:

CM-uppdrag omfattande projektledning genom hela projektet, från tidiga skeden till överlämnande, projekteringsledning, genomförande, KA och hyreskoordinering. Förvaltningsstöd av tillfälliga saluhallen.

Miljöcertifiering: BREEAM in use

 

Östermalms saluhall är en av stadens finaste tegelbyggnader från sent 1800-tal.

 

För att kunna fortsätta som en av Stockholms främsta handelsplatser behöver Östermalms saluhall renoveras och utvecklas till en mer modern och miljövänlig handelsplats. De kommersiella förutsättningarna för handeln är också i behov av förbättring. Verksamheterna har helt enkelt vuxit och utvecklats i en takt som saluhallens fysiska förutsättningar inte klarar av.

 

Tekniska installationer behöver bytas ut för att möta myndighetskrav när det gäller säkerhet, tillgänglighet, hälsa, energi och miljö. Golv, tak och hela inredningen i saluhallen och i källaren fordrar renovering och utveckling i syfte att skapa en bättre arbetsmiljö för de som arbetar i saluhallen

Fågelsången

Projektet består av två huskroppar, skolan utgör 6080 m2 och idrottshallen utgör 1964 m2, Beräknad byggstart våren 2019, färdigställande sommaren 2021

Uppdraget innebär att:

  • Granska förfrågningsunderlaget (VS, VE och SÖE)
  • Delta i byggmöten (VS, VE och SÖE)
  • Genomföra fortlöpande kontroll av arbeten (VS, VE och SÖE)
  • Utföra besiktningar (VS, VE och SÖE)
  • Granska relationshandlingar (VS, VE och SÖE)

Sickla Front II

Fastighetsägare: Atrium Ljungberg AB

Uppdraget: Insatallationssamordning

Information: Nybyggnad av kontorshus med domstolslokaler, parkeringshus och restaurang.

Totalt ca 40 000 kvm.