VÅR DRIVKRAFT – TEKNIKINTRESSET

Teknikintresset är vår främsta drivkraft. Komplicerade uppdrag stimulerar oss. Vi känner oss lika hemma i de kulturminnesmärkta byggnaderna vid Drottningholms Slott som i de stora kontorskomplexen i innerstaden eller de nyproducerade energieffektiva bostadshusen i Stockholms utkanter. Vår erfarenhetsbank och vårt tekniska kunnande växer ständigt.

BES konkurrenskraft är beroende av välutbildade och kreativa medarbetare. Därför månar vi om att ge varje individ en bra och trygg arbetsmiljö, intressanta uppdrag och stort inflytande samt en kontinuerlig personlig utveckling.

Vi tror att nyfikenhet, prestigelöshet och engagemang är avgörande för att åstadkomma goda resultat.

BAKGRUNDEN

BES Konsult Sverige AB bildades 2018 med säte i Stockholm.

Företaget startades av två delägare, som alla har mångårig erfarenhet i branschen.
Vi ansåg att ett det finns en stor efterfrågan på vår kompetens, hos många beställare, små som stora.

Klicka på namnen för att läsa mer om oss.

Michael Berggren Löfdahl

Mikael Eliasson