Östermalmshallen

Uppdrag: Installationssamordning
Beställare: Fastighetskontoret
Projekt:

Omläggning av ledningar på Östermalmstorg och uppförande av en tillfällig saluhall för evakuering av hyresgäster under ombyggnadstiden. Renovering av saluhallen och ombyggnad av kontor till hotell.

Uppdrag:

CM-uppdrag omfattande projektledning genom hela projektet, från tidiga skeden till överlämnande, projekteringsledning, genomförande, KA och hyreskoordinering. Förvaltningsstöd av tillfälliga saluhallen.

Miljöcertifiering: BREEAM in use

 

Östermalms saluhall är en av stadens finaste tegelbyggnader från sent 1800-tal.

 

För att kunna fortsätta som en av Stockholms främsta handelsplatser behöver Östermalms saluhall renoveras och utvecklas till en mer modern och miljövänlig handelsplats. De kommersiella förutsättningarna för handeln är också i behov av förbättring. Verksamheterna har helt enkelt vuxit och utvecklats i en takt som saluhallens fysiska förutsättningar inte klarar av.

 

Tekniska installationer behöver bytas ut för att möta myndighetskrav när det gäller säkerhet, tillgänglighet, hälsa, energi och miljö. Golv, tak och hela inredningen i saluhallen och i källaren fordrar renovering och utveckling i syfte att skapa en bättre arbetsmiljö för de som arbetar i saluhallen