Projektering VVS, EL, Tele

I projekteringsuppdragen ingår vanligtvis utredningar, systemval samt uppföljning och kontroll på plats under byggprocessen.

Vi tar fram energi- och klimateffektiva lösningar.
Vi utför projektering av ny- och ombyggnader.

BES Konsult Sverige AB utför:

  • VVS-projektering ny- och ombyggnad
  • El-, Tele-projektering
  • BIM-projektering
  • Utredningar
  • Systemval